Приказки без думи.
Планината такава, каквато я видяхме.